PROJEKT

Profilaktyka cukrzycy

w subregionie wrocławskim i m. Wrocław

Zapraszamy do udziału w badaniach diagnostycznych i konsultacjach dietetycznych i diabetologicznych mieszkańców Wrocławia i subregionu wrocławskiego.

Wczesne rozpoznanie cukrzycy umożliwia kontrolowanie choroby i długie życie bez powikłań.

O PROJEKCIE

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zmniejszenie liczby zachorowań na cukrzycę typu 2 wśród 6.020 mieszkańców subregionu wrocławskiego i miasta Wrocław poprzez ich udział w działaniach edukacyjnych, badaniach profilaktycznych i konsultacjach w kierunku wykrywania cukrzycy typu 2 – do 31.10.2023 roku.

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie: 8.7. Aktywne i zdrowe starzenie się. Całkowita wartość projektu  w subregionie wrocławskim i m. Wrocław 2 554 657,15 zł w tym wkład UE 2 171 458,57 zł.

DLA KOGO?

Uczestnikami projektu będą mieszkańcy województwa dolnośląskiego (subregionu wrocławskiego i miasta Wrocław), w wieku od 35 do 64 lat, nie posiadający w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2.

JAK DOŁĄCZYĆ DO PROJEKTU?

Aby dołączyć do programu należy wypełnić Ankietę rekrutacyjną.
Po wypełnieniu ankiety i zakwalifikowaniu się do programu otrzymają Państwo zaproszenie na wykład/spotkanie
informacyjne.

O CUKRZYCY

Cukrzyca jest chorobą metaboliczną o różnej etiologii, charakteryzującą się przewlekłą hiperglikemią oraz zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białek, wynikającymi z defektu wydzielania insuliny, jej działania lub obu razem.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Uczestnicy zakwalifikowani do projektu na podstawie przesłanych ankiet, otrzymają zaproszenia do udziału w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych. Spotkania obejmą grupę 6.020 osób, będą prowadzone od czerwca 2021 do października 2023.

DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNE

Działania diagnostyczne obejmowały będą konsultacje lekarskie i badania laboratoryjne. W ramach konsultacji lekarskich każdemu z uczestników gwarantujemy wywiad lekarza z pacjentem, oraz kompleksowe badania.

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Spotkania konsultacyjne, czyli rozmowy z uczestnikami, obejmą spotkania z dietetykiem i diabetologiem. Konsultacje dietetyczne dedykowane są osobom z wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzycę.

Organizator projektu:

Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.
ul. Fortel 12
03-166 Warszawa
www.e-c-s.pl
e-mail: cukrzyca.wroclaw@e-c-s.pl

Biuro Projektu 

ul. Wojska Polskiego 4/4
Legnica
tel. : 533 334 851
e-mail: malgorzata.zielinska@e-c-s.pl

Kontakt

Tel.  533 334 851
Adres email: cukrzyca.wroclaw@e-c-s.pl