O PROJEKCIE

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zmniejszenie liczby zachorowań na cukrzycę typu 2 wśród 6.020 mieszkańców subregionu wrocławskiego i miasta Wrocław poprzez ich udział w działaniach edukacyjnych, badaniach profilaktycznych i konsultacjach w kierunku wykrywania cukrzycy typu 2 – do 30.06.2023 roku.

Projekt realizowany będzie na terenie miasta Wrocław i subregionu wrocławskiego. Uczestnikami projektu będą mieszkańcy województwa dolnośląskiego (subregionu wrocławskiego i miasta Wrocław), w wieku od 35 do 64 lat, nie posiadający w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2 (w przypadku kobiet biorących udział w projekcie: nie będące w ciąży).

Projekt będzie realizowany w 3 etapach:

ETAP 1

Działania informacyjno-edukacyjne, których celem jest wspieranie osób chorych w samodzielnym postępowaniu z cukrzycą oraz w modyfikacji stylu życia, ze względu na zalecany sposób odżywiania się i aktywność fizyczną. Działania będą miały postać wykładów dotyczących cukrzycy, jej przyczyn, przebiegu, rokowaniach, profilaktyki oraz zdrowego stylu życia. Działania obejmą 6020 mieszkańców województwa dolnośląskiego (na obszarze subregionu wrocławskiego i m. Wrocław).

ETAP 2

Działania diagnostyczne obejmujące konsultacje lekarskie tj. wywiad z pacjentem, dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego, określenie wskaźnika BMI, pomiar obwodu pasa, ocenę ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego na podstawie wypełnionej Karty badania profilaktycznego zawierającej m.in. kalkulator FINDRISC. Następnie każdy uczestnik zostanie skierowany na badania laboratoryjne. Działania obejmą 6020 mieszkańców województwa dolnośląskiego (na obszarze subregionu wrocławskiego i m. Wrocław).

ETAP 3

Spotkania konsultacyjne – spotkania z dietetykiem dla osób z wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzycę oraz z diabetologiem dla osób ze stanem przedcukrzycowym. Działania obejmą 3251 mieszkańców województwa dolnośląskiego (na obszarze subregionu wrocławskiego i m. Wrocław).

Organizator projektu:

Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.
ul. Fortel 12
03-166 Warszawa
www.e-c-s.pl
e-mail: cukrzyca.wroclaw@e-c-s.pl

Biuro Projektu w Warszawie

ul. Fortel 12
03-166 Warszawa
tel. : 533 334 851
e-mail: malgorzata.zielinska@e-c-s.pl

Kontakt

Tel.  533 334 851
Adres email: cukrzyca.wroclaw@e-c-s.pl