DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNE

Działania diagnostyczne obejmowały będą konsultacje lekarskie i badania laboratoryjne. W ramach konsultacji lekarskich każdemu z uczestników gwarantujemy wywiad lekarza z pacjentem, dwukrotny pomiar ciśnienia tętniczego, określenie wskaźnika BMI, pomiar obwodu pasa, ocena ryzyka cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego.

Badania laboratoryjne to pomiar glikemii i badanie poziomu glukozy, w zależności od wyników badań, uczestnik kierowany będzie właściwą ścieżką udziału w programie.

Działaniami diagnostycznymi w projekcie zostanie objętych 6.020 uczestników.

Organizator projektu:

Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.
ul. Fortel 12
03-166 Warszawa
www.e-c-s.pl
e-mail: cukrzyca.wroclaw@e-c-s.pl

Biuro Projektu w Warszawie

ul. Fortel 12
03-166 Warszawa
tel. : 533 334 851
e-mail: malgorzata.zielinska@e-c-s.pl

Kontakt

Tel.  533 334 851
Adres email: cukrzyca.wroclaw@e-c-s.pl